Bedömningsuppgift i biologi

Fredagen den 26 januari är det dags för bedömningsuppgift i biologi inom arbetsområdet kropp och hälsa.
Eleverna kommer att få visa sina kunskaper både muntligt och skriftligt.
Det handlar om:
– Matens väg genom kroppen
– Njurarnas uppgift
– Leverns uppgift

Man förbereder sig genom att läsa/lyssna i Gleerups, biologi. Område: Kropp och hälsa: Vad händer med maten?,  Kroppens reningsverk. Det finns också instuderingsuppgifter i classroom.

torso